Reis

Schade tijdens vakantie

Kies een onderwerp:

Hulpverlening in het buitenland

Bij spoedeisende zaken zoals; ongeval, ziekenhuisopname, overlijden e.d. neem direct contact op met de alarmcentrale!

Gaat u met een motorrijtuig op reis en heeft u automobilstenhulp nodig? Ook dan neem u direct contact op met de alarmcentrale.

Als u contact opneemt met de alarmcentrale, dan volgt u de aanwijzingen en verstrekt u alle informatie waar zij om vragen. Zo kunnen zij u het beste helpen.

Alarmcentrale: +31 715 68 18 90

In veel gevallen regelt de alarmcentrale de financiele afwikkeling rechtstreeks met de verzekeraar. Het kan voorkomen dat u een deel zelf betaalt. Mocht dat het geval zijn, dan geven zij aan hoe u dit kunt indienen om deze kosten terug te krijgen.

Diefstal, verlies of beschadigde bagage

Via uw digitale polismap kunt u bij reis naar schade melden gaan. Hier kunt u de kosten voor bagage indienen

Wat heeft u hierbij nodig?

  aankoop- en/of reparatiesnota's
  Bij diefstal politieaangifte
  Een Property Irregularity Report (PIR) van de vervoerder als de bagage beschadigd is geraakt of verloren is gegaan

Buitengewone- en medische kosten

Via uw digitale polismap kunt u bij reis naar schade melden gaan. Hier kunt u de kosten indienen

Wat heeft u hierbij nodig?

  De nota's van de gemaakte kosten
  Een verklaring van een plaatselijke arts of specialist waaruit uw ziekte of ongeval blijkt
  Bij overlijden de overlijdensakte
  Een verklaring van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt welke kosten zij niet of deels niet vergoeden

Rechtsbijstand buitenland

Wilt u een beroep op rechtsbijstand doen? Neem dan onmiddelijk contact op met SRK rechtsbijstand.
Te bereiken op +31 79 34 48 181

Schade indienen

Op de volgende link kunt u het schadeformulier downloaden

Schadeformulier

Deze kunt u ingevuld en ondertekend tezamen met de benodigde stukken sturen naar: [email protected]

Heeft u vragen? Bel ons gerust, 
wij helpen u graag verder!

  ( 010 ) 26.81.777