Aansprakelijkheid

Om een schade in behandeling te kunnen nemen dient het volgende te gebeuren.

U moet schriftelijk aansprakelijk gesteld worden, hierin moeten minimaal de volgende gegevens staan:

  • Naam en adres van de persoon die u aansprakelijk stelt
  • Wanneer en wat is er gebeurd?
  • Aan wat is schade veroorzaakt?
  • Schadebedrag eventueel onderbouwt met aankoop- of reparatienota
  • Bankrekeningnummer van benadeelde

TIP:

Gaat het om een schade aan inboedel of woonhuis?

Bij aansprakelijkheid wordt er altijd uitgekeerd op basis van dagwaarde. Daarom is het zinvol dat de benadeelde de schade eerst indient bij de eigen verzekeraar van de inboedel- of woonhuisverzekering. Dit omdat deze veelal de zogenaamde nieuwwaarde regeling kent en dus hoogstwaarschijnlijk een hoger bedrag uitkeert. Dit heeft geen gevolgen voor de premie e.d. Verzekeraars hebben onderling afgesproken dergelijke schades zelf af te handelen.