Schade aan uw woning

Stap 1:

Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld bij lekkage.
is er sprake van een schade waarbij direct herstel vereist is? Dan kunt u bellen naar: (0182) 544 775.
Kies optie 1 voor glas. Voor alle overige schades optie 2.

Stap 2:

Geef uw schade zo snel mogelijk door.
Aan de hand van u melding wordt door de Goudse beoordeelt of de schade onder de dekking van uw verzekering valt.

Kleine schade

Gaat het om een klein bedrag? Dan hoeft er geen expert bij te komen. De schade wordt dan rechtstreeks met u afgehandeld. Wel is het van belang dat u de hoogte van het schadebedrag kunt aantonen. Bijvoorbeeld doormiddel van een herstelofferte of (aankoop)nota's.
U kunt ook HerstelDirect. inschakelen. Zij zullen dan zorg dragen voor herstel en de financiele afwikkeling rechtstreeks met de Goudse regelen.

Afbeeldingsresultaat voor hersteldirect

Grote schade

Gaat het om een groot bedrag? Dan wordt er door de Goudse een expert ingeschakeld om de hoogte van schadebedrag vast te stellen. Hierbij heeft de expert wel u medewerking nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om aankoopnota's e.d. Vervolgens stelt hij het schadebedrag vast en wordt het rapport naar de Goudse gestuurd. Aan de hand van het rapport wordt uw schade beoordeelt. De expert doet geen uitspraken over de dekking en uitkering.

Omdat de expert niet u maar de Goudse als opdrachtgever heeft zullen wij voor u een contra-expert inschakelen. Deze stelt dan samen met de expert de hoogte van het schadebedrag vast.

Beide experts moeten zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties

 

Schade melden

Via uw digitale polismap kunt online het schadeformulier invullen. Houd hierbij volgende bij de hand:

  • Digitale foto's, offertes, nota's e.d. (scan deze van te voren in)
  • Is de schade door iemand anders veroorzaakt? Dan ook zijn of haar gegevens

Online indienen

Per post:

Adesto
Postbus 9603
3007 AP Rotterdam

Per e-mail: [email protected]

Heeft u vragen? Bel ons gerust,
wij helpen u graag verder!

  ( 010 ) 26.81.777