U laat iets slingeren waarover uw partner struikelt en gewond raakt. Het is niet ondenkbaar dat dit gebeurt. Ook tussen verzekerden (op één polis) kunnen onderling schades ontstaan.
Schades waarbij iemand letsel kan oplopen. Mocht dit onverhoopt gebeuren ook dan bent u tot een bedrag van 2.5 miljoen euro verzekerd. Hierop zijn wel twee uitzonderingen.
- Als en voor zover het mogelijk is om op een andere manier aanspraak te maken op vergoeding.
- Als de benadeelde niet rechtstreeks betrokken is bij de gebeurtenis.

Schade aan bezittingen (zaakschade) vallen niet onder de dekking.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________