U heeft geen eigen risico bij schade door:

  Glasbreuk
  Water en/of stoom gestroomd uit waterleidingen en de daarop aangesloten toestellen
  Brand, ontploffing, blikseminslag en overspaning door blikseminslag (inductie)
  (hevige en plaatselijke) neerslag
  Inbraak, diefstal of poging tot diefstal
  Vandalisme
  Motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen zoals vrachtwagens en vliegtuigen

Voor alle niet hierboven genoemde schades heeft u een eigen risico van € 150. Is er sprake van huurdersbelang dan heeft u bij stormschade een eigen risico van € 250.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________