De Goudse verzekeringen

Dat wij voor de Goudse hebben gekozen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Naast prijs, dekking en het correct afhandelen van schades vinden wij dat een verzekeraar vooral menselijk moet zijn. Dat wil zeggen dat zij u behandelen zoals zij zelf ook behandeld willen worden. Iets dat wij niet van iedere verzekeraar kunnen zeggen.

Wist u overigens dat de Goudse met slechts negen andere verzekeraars vrijwillig (maar niet vrijblijvend) deelneemt aan de Meerjarenafspraak (MJA) om het energieverbruik terug te dringen.

Meerjaren afspraak energie-efficiency (MJA)