Stel; u heeft een flinke brand- inbraak- of waterschade aan uw woning en inboedel. Dergelijke schades lopen al gauw in de duizenden euro's. Om de omvang van de schade vast te stellen zal de verzekeraar een eigen expert inschakelen.

Expert zaakschade;

Omdat deze expert niet u maar de verzekeraar als opdrachtgever heeft, handelt de eigen expert ook in het belang van uw verzekeraar. Daarom zorgen wij ervoor dat u wordt bijgestaan door de heer L.G. Van Hulst van Tegenwicht contra-expertise, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Zijn hier kosten aan verbonden?

Nee, niet voor u. In tegenstelling tot alle andere verzekeraars die de vergoeding van een contra-expert in de polisvoorwaarden beperkt hebben, worden deze door de Goudse verzekeringen wel volledig vergoed.