Adesto gaat vertrouwelijk met uw gegevens om!

Wij vragen alleen om (persoonlijke) gegevens die noodzakelijk zijn voor het tot stand komen en houden van uw verzekering(en). Zoals bijvoorbeeld:

  • Naam, adres, geboortedatum, gegevens verzekerd object, bankrekening e.d.

Naast onze privacyverkalring is ook de verklaring van de desbetreffende verzekeraar van toepassing.

Ook kunnen wij om gegevens vragen of delen om uw belangen te behartigen. Zoals bijvoorbeel een schadeformulier bij het verhalen van een schade.

De gegevens die wij van u hebben worden door ons maximaal 10 jaar bewaard.